Hieronder vindt u de bekendmakingen van de actuele openbare onderzoeken en beslissingen omtrent aanvragen voor omgevingsvergunningen terug. U kunt alle openbare onderzoeken en beslissingen inzien in

Het huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge

Als u de plannen wil inkijken maakt u hiervoor best een afspraak via de link aan de rechterzijde van deze pagina.

Openbare onderzoeken

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Gedurende deze periode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Bezwaar indienen kan digitaal via het omgevingsloket, mailen naar bouwvergunningen@brugge.be, of opsturen naar

Het college van burgemeester en schepenen
Burg 12
8000 Brugge

Hieronder vindt u een overzicht van de aanvragen terug die zich momenteel in de fase van openbaar onderzoek bevinden.

Openbare onderzoeken van vergunningverlenende overheid Stad Brugge

Openbare onderzoeken van hogere vergunningverlenende overhedenBeslissingen

Hieronder vindt u de beslissingen van de diverse vergunningverlenende overheden (College van Burgemeester en Schepenen, Deputatie, Departement Omgeving) over aanvragen voor een omgevingsvergunning op Brugs grondgebied.
Beroepsmogelijkheden vindt u in de documenten aan de rechterzijde van deze pagina.

Beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen

Beslissingen van hogere overhedenAktenames

Hieronder vindt u de meldingen waarvan het college van burgemeester en schepenen recent akte nam.
Beroepsmogelijkheden vindt u in de documenten aan de rechterzijde van deze pagina.